Potrzebujesz E-Recepty Online?

Właścicielem serwisu oraz marki heldoktor.pl jest Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Podwojski, wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem Nr Z-204236-20190411.

E-Recepta Online teraz dla Ciebie przez CAŁY Rok

79 PLN

 
 

Badanie lekarskie

Wystawienie zwolnienia lekarskiego

Wystawienie recepty

Wykonanie Strep Test A

Podanie zastrzyków

Antykoncepcja awaryjna