Potrzebujesz E-Recepty Online?

Właścicielem serwisu oraz marki heldoktor.pl jest Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Podwojski, wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem Nr Z-204236-20190411.

Krok 3 

1. W wiadomości E-Mail otrzymasz dane do płatności.

2. Prześlij potwierdzenie przelewu na adres heldoktor24@gmail.com

3. W umówionym terminie otrzymasz kod PIN w wiadomości email

4. W aptece do realizacji recepty potrzebujesz Kod PIN oraz Pesel.