Potrzebujesz E-Recepty Online?

Właścicielem serwisu oraz marki heldoktor.pl jest Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Podwojski, wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem Nr Z-204236-20190411.

Polityka Prywatności

1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Podwojski, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Podwojski, z siedzibą głównego miejsca wykonywania działalności ul. Grójecka 19/25/83 02-021 Warszawa w dalszej części zwany jako „Administrator”.

Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu www.heldoktor.pl prowadzonego przez IPL Piotr Podwojski.

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu konta w serwisie www.heldoktor.pl będą przetwarzane w celu założenia Twojego profilu oraz wykonania umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną,dostępnym na stronie internetowej www.heldoktor.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wymiany informacji między Tobą a www.heldoktor.pl oraz innymi użytkownikami serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Odmowa ich podania lub podanie nieprawdziwych danych uniemożliwi korzystanie z usług www.heldoktor.pl

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.


 

2. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

a.) Jeśli wybierzesz kontakt jedynie przez formularz kontaktowy na stronie www.heldoktor.pl twoje dane osobowe zostaną natychmiastowo usunięte po udzieleniu odpowiedzi na Twoje pytanie.

b.) Jeśli zdecydujesz się założyć konto na stronie www.heldoktor.pl będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu usunięcia konta, a po tym czasie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z korzystania z serwisu.

3. W jakim celu gromadzimy Twoje dane osobowe ?

- w celu wykonania umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

- informowania użytkowników o umówionej wizycie.

- rozliczeń księgowych,

- w celu prowadzenia i archiwizowania niezbędnej dokumentacji medycznej

- w celu odpowiadania na zapytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego,

4. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe ?

Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, które dotyczą Twojej osoby oraz nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim w przypadkach innych niż wymienione poniżej:

- Lekarzom wystawiającym E-Receptę online,

– Pracownikom rejestracji zatrudnionym przez administratora,

– Firmom księgowym,

- Dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystywane są do świadczenia usług przez www.heldoktor.pl

- podmiotom świadczącym usługi niezbędne do przesłania informacji transakcyjnych i informacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS,

– Dostawcom systemu płatności on-line.

Dokumentacja medyczna pacjentów przechowywana będzie zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017 poz. 1318 t.j.) przez okres 20 lat, z wyjątkami wskazanymi w tejże ustawie.

5. Twoje prawa:

- Prawo do sprostowania danych osobowych, które posiadamy na Twój temat

- Prawo dostępu do danych osobowych

- Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

- Prawo do przenoszenia danych osobowych

- Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

6. Pliki cookies

Pliki cookies

W celu prawidłowego działania serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”).

Pliki cookies są niezbędne w celu:

- utrzymywania sesji użytkownika

- logowania Użytkowników w Serwisie

- łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których użytkownik korzysta

- dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika

- zapewnienia bezpieczeństwa danych,

- do wsparcia usług społecznościowych.

7. Serwiy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

- Google Analytics

- Google AdSense

- Google AdWords

- Facebook

- Youtube

- Instagram

- www.wix.com

Postanowienia końcowe:

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności możesz skontaktować się z www.heldoktor.pl wysyłając zapytanie na adres: heldoktor24@gmail.com