Potrzebujesz E-Recepty Online?

Właścicielem serwisu oraz marki heldoktor.pl jest Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Podwojski, wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem Nr Z-204236-20190411.

Dla kogo jest E-Recepta Online realizowana przez HelDoktor.pl ?

 

                     

 

 

1. E-Recepta Online dedykowana jest dla pacjentów przyjmujących leki na stałe np. na nadciśnienie, antykoncepcję hormonalną, którzy z określonego powodu nie mają możliwości udania się osobiście na wizytę lekarską w gabinecie ze swoim lekarzem rodzinnym (np. przebywasz na urlopie).

2. Dla pacjentek, które odbyły stosunek bez zabezpieczenia lub których wcześniejsza metoda antykoncepcji zawiodła w celu zapobiegnięcia rozwoju ciąży jako

 Antykoncepcja awaryjna tzw. "tabletka dzień po" 

3. W ramach E-Recepty NIE realizujemy recept na leki psychotropowe (Stilnox, Nasen), odurzające oraz antybiotyki.

4. Pamiętaj, że odpłatność na leki zamówione poprzez E-Receptę na tym serwisie wynosi 100 % ( Brak refundacji z NFZ).

5. W ramach E-Recepty możliwe jest zamówienie jednorazowo maksymalnie 3 różnych leków, na maksymalnie 3 miesiące terapii.

6. Czas realizacji E-Recepty w aptece wynosi do 30 dni od wystawienia E-Recepty. Heldoktor.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie E-Recepty w ww. terminie.

7. Każdy zamówiony lek musi być zarejestrowany jako wskazany do leczenia danej choroby przewlekłej podanej w formularzu.

8. Każde Zamówienie E-Recepty Online jest weryfikowane przez naszego lekarza. Czas realizacji E-Recepty wynosi od 1 godziny do 12 godzin. Niekiedy czas ten może się wydłużyć w razie niedostępności lekarza spowodowanej zdarzeniem losowym.

9.Lekarz ma prawo do odmowy wystawienia E-Recepty Online jeśli stwierdzi brak wskazań do przepisania danego leku lub zamówienie nie spełnia regulaminu lub Zasad zamawiania E-Recety Online.

10. Jeśli lekarz będzie miał wątpliwości do wystawienia E-Recepty Online, wówczas skontaktuje się z z zamawiającym w ciągu 48 godzin.

11. W razie odmowy wystawienia E-Recepty Online przez lekarza, dokonujemy zwrotu płatności w ciągu 14 dni roboczych.

12. E-Recepta online przeznaczona jest dla pacjentów w stanie ogólnym dobrym. Pacjenci w stanach nagłych powinni zgłaszać się na Szpitalny Oddział Ratunkowy lub pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

13. E-Recepta Online nie zastępuje osobistego badania lekarskiego. Dlatego po uzyskaniu E-Recepty zalecamy jak najszybszą kontrolę u swojego lekarza prowadzącego. (Zalecana kontrola raz na 6 miesięcy).

14. Warunkiem realizacji zamówienia E-Recepty Online jest podanie przez zamawiającego tylko i wyłącznie prawdziwych danych na temat swojego stanu zdrowia w wywiadach chorobowych.

15. Za skutki podania błędnych, nieprawdziwych, nieprawidłowych danych lub ich zatajenia odpowiada wyłącznie pacjent, który składa zamówienie.

16. Zabronione jest podawanie nieprawidłowych danych, uzyskiwanie E-Recepty dla osób trzecich, posługiwanie się cudzymi danymi oraz cudzą dokumentacją medyczną.

17. Zamówiene E-Recepty Online jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie informacji zawartych w formularzu wywiadu zdrowotnego w dokumentacji medycznej pacjenta na platformie www.heldoktor.pl. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

18.Pamiętaj, że przyjmowanie farmakoterapii w jakiejkolwiek postaci wiąże się z ryzykiem wystąpień działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy pilnie zgłosić się do lekarza, na najbliższy Szpitalny Oddział Ratunkowy lub zadzwonić na pogotowie ratunkowe.